MENU CLOSE
creativiteit-en-design-thinking-leidt-tot-innovatie

Creativiteit + Design Thinking = Innovatie

Over waarom creativiteit en Design Thinking essentieel zijn voor innovatie

De wereld waarin we leven wordt gekenmerkt door snelle en voortdurende verandering. Om mee te blijven doen is het van essentieel belang dat je als organisatie voortdurend innoveert. Echter, de manier waarop we organisaties de afgelopen eeuw hebben ingericht leidt tot een moeizaam innovatieproces. Ga maar eens na: waarom hebben de V&D, de Halfords, of de Free Record Shop het niet gehaald?

In dit artikel onderzoeken we een belangrijk ingrediënt voor innovatie, namelijk creativiteit. Bovendien wordt Design Thinking als methode voorgesteld om creativiteit en innovatie aan elkaar te verbinden op een gestructureerde manier. We zullen het volgende onderzoeken:

 • Wat is creativiteit? Hoe kom je tot creativiteit?
 • Wat is innovatie? Hoe stimuleer je innovatie?
 • Hoe Design Thinking creativiteit en innovatie aan elkaar verbindt.

Wat is creativiteit?

Laten we starten met een definitie:

Creativiteit is het denkproces waardoor uit de menselijke geest nieuwe inzichten tot stand komen. Deze nieuwe inzichten scheppen de mogelijkheid om nieuwe toepassingen te maken.

Door creativiteit te stimuleren stel je jouw organisatie dus in staat tot nieuwe toepassingen te komen. Creativiteit is als het ware de eerste stap van een innovatieproces. Innoveren is uiteindelijk niet veel meer dan het succesvol implementeren van een creatieve nieuwe toepassing.

creativiteit-en-design-thinking-leidt-tot-innovatie

Hoe kom je tot creatieve ideeën?

Uit onderzoek is gebleken dat de creatiefste ideeën worden bedacht door personen die veel expertise hebben, gemotiveerd zijn om tot een nieuw idee te komen, en bovendien skills hebben in creatief denken.

 • Expertise: de cognitieve capaciteiten om een bepaalde taak te volbrengen. Dit zijn feitelijke kennis en technische vaardigheden.
 • Creatieve vaardigheden: denk hierbij aan iemands capaciteit om (i) een groot aantal verschillende (ongewone) ideeën te bedenken, (ii) een grote diversiteit aan ideeën te produceren, (iii) voort te bouwen op bestaande ideeën, of (iv) ideeën te combineren.
 • Taakmotivatie: dit element is verrassend genoeg de belangrijkste. Alleen als je creatief wíl zijn ben je creatief. Zorg er dus altijd voor dat je alleen met gemotiveerde mensen na gaat denken over innovatie.
It's easy to have new ideas; the hard part is letting go of what worked for you in the past Share on X

Wat is innovatie? En hoe stimuleer je innovatie?

Wederom eerst een definitie:

Innovatie is het invoeren van verbeteringen in een organisatie. Dit kan op verschillende vlakken; denk bijvoorbeeld aan product-, service-, of procesinnovaties.

Maar hoe kom je tot succesvolle innovatie? Allereerst heb je een goed idee nodig. Wat we hebben gezien is dat een goed idee ontstaat vanuit iemands creativiteit. Dit innovatieve idee moet vervolgens doorontwikkeld worden binnen een organisatie.

Onderstaand worden de harde en zachte bouwstenen van een innovatieve organisatie omschreven:

Harde elementen:

 1. Stel voldoende resources beschikbaar voor innovatie. Wordt er voldoende tijd en geld beschikbaar gesteld om innovatieve ideeën door te voeren?
 2. Heb een proces om te komen tot innovatie. Komen tot innovatie is deels een creatief proces, maar zonder heldere structuur kom je toch lastig tot innovatie. Daarom is een helder proces dat structuur biedt maar ruimte laat voor creativiteit essentieel. Hiervoor kan bijvoorbeeld Design Thinking worden gebruikt.
 3. Meet succes. Om innovatief te zijn is het belangrijk de juiste KPIs te hanteren voor succes. Denk bijvoorbeeld aan: blijven we als organisatie leren en experimenteren? Leveren we steeds maximale waarde voor onze klanten?

Zachte elementen:

 1. Zorg voor de juiste waarden. Als een organisatie waarden heeft als delen en ontwikkelen van kennis, creativiteit, of stimuleren van experimenten en ondernemende ideeën, dan zal dat leiden tot meer innovatie. Lees hier meer over de juiste mindset.
 2. Stimuleer innovatief gedrag. Denk aan eigenschappen als flexibiliteit, de wil om samen te werken, het nemen van lastige beslissingen of risico’
 3. Ontwikkel een innovatieve cultuur. Zorg voor een veilige omgeving waar mislukkingen gezien worden als mogelijkheden om te leren en waar samenwerking belangrijk is.

design-thinking-methode-en-uitleg

Hoe verbindt Design Thinking creativiteit en innovatie?

Design Thinking is een mensgerichte methode om complexe problemen op te lossen. De eerste fase van het Design Thinking proces is het jezelf volledig onderdompelen in de context van een probleem (empathize). Je probeert het vraagstuk vanuit verschillende perspectieven te bekijken en vergaard zo veel mogelijk informatie. Op deze manier ontwikkel je de expertise die nodig is om creatief te kunnen zijn. Bovendien is het belangrijk dat jouw projectteam bestaat uit gemotiveerde mensen (lees hier meer over in: hoe start je een Design Thinking project goed op?). Immers, taakmotivatie was de belangrijkste bouwsteen voor creativiteit. In het Design Thinking proces worden per fase de juiste tools aangeboden om een team te laten komen tot maximale creativiteit. Het Design Thinking proces brengt dus creatieve vaardigheden in het proces die zo belangrijk zijn voor creatieve oplossingen.

Het Design Thinking proces stimuleert waarden en gedrag die belangrijk zijn voor innovatieve organisaties. Je wordt namelijk gedwongen om multidisciplinair samen te werken, te experimenteren, te leren, en risico te nemen. Bovendien geeft het besluit om volgens een Design Thinking proces te werken aan dat een organisatie de noodzakelijke resources beschikbaar stelt voor innovatie. Succes wordt binnen Design Thinking bepaald door feedback van klanten.

Design Thinking stimuleert dus op gestructureerde wijze zowel de bouwstenen voor creativiteit als voor innovatie.

Heb je het gevoel dat je nog veel meer wilt weten over de Design Thinking Methode? Schrijf je in voor onze interactieve Design Thinking training of workshop en ervaar de kracht van Design Thinking zelf aan de hand van voorbeelden en praktijkcases!

Lees ook:

 

Follow by Email
LinkedIn
Whatsapp