MENU CLOSE
double-diamond-model-uitleg-bij-de-methode

Double Diamond Model (nieuwe versie): uitleg bij de 4 fases

Het Double Diamond Model is een model / methode die het innovatieproces weergeeft. Men noemt het ook wel het 4D model. In dit blog gaan we in op:

  • De oorsprong van het Double Diamond model
  • Wat is het Double Diamond model?
  • Wat is de relatie tot Design Thinking?

De oorsprong van het Double Diamond model

De Double Diamond methode werd ontwikkeld door de Britse Design Council in 2005. De Design Council is een organisatie die al bestaat sinds 1944 en in het leven werd geroepen om economisch herstel te bevorderen na WO II. De huidige missie is om ‘het leven te verbeteren middels design’.

Het Double Diamond model werd door de Design Council geïnspireerd op een bestaand divergentie-convergentie model dat al sinds 1996 bestond. De Design Council deed voor de publicatie van het model in 2005 uitgebreid onderzoek naar het ontwerpproces binnen verschillende grote organisaties. De onderzoekers zagen dat ondanks het feit dat iedere organisatie een eigen design proces had, de processen op hoofdlijnen niet veel van elkaar verschilden. De essentie van het ontwerpproces was overal hetzelfde, en zo werd het Double Diamond model geboren.

double-diamond-model-uitleg-nederlands

Wat is het Double Diamond model?

Het model geeft de fases (i) Discover, (ii) Define, (iii) Develop, en (iv) Deliver weer. Om deze reden wordt het model ook wel 4D-model genoemd. De Double Diamond bestaat uit twee “diamanten” die elk symbool staan voor een proces van divergeren (iets verkennen en onderzoeken) en vervolgens convergeren (keuzes maken en tot actie overgaan).

De eerste diamant onderzoekt de “problem space“. Door informatie te verzamelen (divergeren) en een ontwerpopgave te definiëren (convergeren) zorg je ervoor dat het juiste probleem wordt aangepakt. De tweede diamant onderzoekt de “solution space“. Door oplossingsrichtingen te bedenken (divergeren) en één of enkele beloftevolle oplossingen uit te werken (convergeren) zorg je voor een goede en gevalideerde oplossing.

 Fases van het Double Diamond Model

We zullen per fase kort uitleggen wat de fase inhoudt en aangeven welke hulpmiddelen je als ontwerper kunt gebruiken binnen de betreffende fase.

De Discover fase heeft als doel om écht begrip van/ ervaring met het vraagstuk te ontwikkelen. Door je zo veel mogelijk te verdiepen in de problematiek, verschillende perspectieven toe te laten, en goed te luisteren en ervaren voorkom je vooroordelen. In veel gevallen betekent dit gewoon tijd doorbrengen met mensen die de op te lossen problematiek ervaren.

In deze fase kun je als onderzoeker gebruikmaken van de volgende tools: observeren, stakeholder-dagboeken, zelf key-user zijn, surveys, schetsen, context mapping, stakeholder / empathy maps.

De Define fase is bedoeld voor het definiëren van het ontwerpopgave. Hierbij gebruik je de informatie en ervaring die is opgedaan tijdens de discover fase. Hier zie je dus het proces van divergeren en convergeren in de eerste diamant.

In deze fase kun je de volgende tools gebruiken: focus groepen, persona’s, vooraf vastgestelde assessment criteria, clusteren van post-its / informatie, customer journey mapping.

double-diamond-model-uitleg-bij-de-methode

De Develop fase is de start van de tweede diamant. Dat betekent dat we eerst weer gaan divergeren. We gaan in deze fase op zoek naar zo veel mogelijk mogelijke oplossingen voor de ontwerpopgave. Dit is een creatieve fase waar idee-generatie, het combineren van perspectieven, en co-creëeren centraal staan.

In deze fase kun je deze tools gebruiken: brainstorm, scenarios, rollenspellen, service blueprints, prototyping.

In de Deliver fase ga je verschillende oplossingen op kleine schaal proberen. Je neemt afscheid van wat niet werkt en wat wel werkt ontwikkel je door.

De tools die je kunt gebruiken in deze fase: phasing, user testing, customer lifecycle map, rollenspel.

Het is van belang om in te zien dat de Double Diamond methode geen lineair proces is. De blauwe peilen geven aan dat je op ieder moment terug kunt gaan naar de start van het ontwerp-vraagstuk. Zo kun je bijvoorbeeld al in de discover fase een heel snel prototype maken en testen. Of je kunt aan het eind van een zorgvuldig doorlopen en afgerond proces weer starten met een nieuwe cyclus van discovery omdat de wereld tegenwoordig snel verandert.

Relatie tot Design Thinking

De Double Diamond doorlopen ís Design Thinking toepassen. Er is dus niet echt een verschil. Online kun je verschillende Design Thinking processen vinden, maar in alle processen is de Double Diamond te herkennen. Het maakt niet zo veel uit welk proces je gebruikt zo lang je je bewust bent van de fundamentele bouwstenen van een ontwerpproces. En die fundamentele bouwstenen worden mooi weergegeven in de Double Diamond.

Wil jij nog meer leren over hoe je de Double Diamond en andere Design Thinking tools toepast? Wij verzorgen workshops en een design thinking training. Zo kun je de kracht van Design Thinking zelf ervaren aan de hand van meer theorie, voorbeelden en praktijkcases. We delen ons enthousiasme graag met je. Je kunt ook altijd even bellen of mailen als je aan de slag wilt.

Lees ook:


Follow by Email
LinkedIn
Whatsapp