MENU CLOSE

Aanpak projectcoaching Design Thinking

Als je een Design Thinking project wilt uitvoeren onder onze begeleiding dan kan coaching de onderstaande opzet hebben.

We vertellen graag meer over de aanpak als je contact opneemt of een offerte aanvraagt.

1

Workshop 1: introductie in Design Thinking

Als de kennis over Design Thinking beperkt is binnen een projectteam starten we met een Design Thinking workshop. We lichten de theorie toe en doen enkele oefeningen zodat teamleden de theorie zelf kunnen ervaren. Het resultaat van de workshop is dat iedereen snapt wat Design Thinking is én dat deelnemers de voordelen hebben ervaren in oefeningen. Daarnaast geeft de workshop een beeld van de projectfases die doorlopen gaan worden in de weken na de workshop.

2

Workshop 2: projectstart en empathize fase

In de tweede workshop staat de start van het/de Design Thinking project(en) centraal. We analyseren het vraagstuk en ontwikkelen een onderzoeksopzet. Rol en taakverdeling wordt besproken evenals relevante tools. Verder bereidt de workshop voor op de empathize fase waarin het projectteam diep begrip ontwikkelt voor alle stakeholders. Dit vormt de basis voor een mensgerichte oplossing. Het huiswerk voor de komende periode stellen we samen vast.

3

design-thinking-coaching-stap-2

Workshop 3:  definitie van de ontwerpopgave

In deze workshop bespreken we de projectresultaten tot nu toe. Waar de voorgaande workshop voornamelijk tools aanreikte waarmee informatie vergaard kon worden (divergeren), gaat deze workshop over het samenbrengen van de informatie (convergeren) tot een kernprobleem. Dit is de ontwerpopgave van het projectteam. In de workshop vertellen we over deze define fase waarna we de acties voor de komende periode vaststellen.

4

Workshop 4: ideeën genereren

Nu het projectteam een goed beeld heeft van alle stakeholders en de ontwerpopgave is vastgesteld is het tijd om oplossingsrichtingen te vinden. In de ideeën fase  bedenk je zo veel mogelijk potentiële oplossingen. Hierbij geldt dat er geen goede of slechte ideeën bestaan. De workshop biedt handvatten voor idee-generatie en vervolgens selectie van de meest kansrijke oplossingsrichting(en). Er worden acties bepaald voor de komende periode.

5

Workshop 5: het prototype

Het team heeft nu één of enkele kansrijke en vernieuwende oplossingen voor het ontwerpvraagstuk. In deze workshop leert het team een prototype te maken zodat de oplossing in de praktijk getest kan worden met echte stakeholders. De workshop biedt handvatten en tools voor de prototype fase zodat het team zelfstandig aan de slag kan. Er worden acties bepaald voor de komende periode.

6

Workshop 6: de oplossing valideren en verbeteren

Voordat je tot verdere uitwerking of daadwerkelijke implementatie van jouw oplossing over wilt gaan, moet de oplossing gevalideerd worden bij gebruikers. Het testen van de oplossing leidt tot waardevolle feedback waardoor de oplossing in een vroeg stadium verder verbeterd kan worden. Mogelijke werkwijzen en tools voor deze test fase staan centraal in deze workshop. Acties worden bepaald met het projectteam.

Design Thinking Coaches

Gedurende het traject heeft het projectteam / hebben de projectteams beschikking over een coach. Zo borgen we de kwaliteit en voortgang van projecten. Al onze coaches hebben jaren praktijkervaring in de uitvoering van Design Thinking projecten. We vinden het altijd leuk om vrijblijvend met je in gesprek te gaan over wat Design Thinking voor je kan betekenen.

Offerte aanvragen

design thinking coaches dt design thinking