MENU CLOSE
wat-is-een-google-design-sprint

Wat is een Google Design Sprint?

Een Google Design Sprint is een intensief proces van een aantal dagen (vaak een werkweek) waarin een fundamenteel vraagstuk binnen een organisatie wordt opgelost. Dit wordt gedaan door het ontwerpen en testen van oplossingen voor dat vraagstuk, in samenwerking met klanten. Op deze manier kun je als organisatie goedkoop en snel de potentie van innovatieve producten en diensten testen bij klanten.

In dit artikel wordt de Design Sprint eerst vergeleken met Design Thinking, vervolgens leer je het proces in meer detail, en we sluiten af met een uitgebreid stappenplan en tips voor een Design Sprint.

google-design-sprint-vs-design-thinking-verschilGoogle Design Sprint vs. Design Thinking

Hoe verhoudt een Design Sprint zich tot Design Thinking? De Google Design Sprint leent veel ideeën uit de Design Thinking methode. Het voordeel van een Design Sprint is echter dat het een zeer concreet uitgewerkt en gestructureerd proces is. Dit in tegenstelling tot Design Thinking, dat tot op zekere hoogte meer een mindset is dan een gestructureerd proces.

wat-is-een-google-design-sprint

Het proces van de Google Design Sprint

Een typische Google Design Sprint wordt in dit artikel omschreven. Op maandag verken je het vraagstuk van de organisatie en scope je het probleem. Op dinsdag probeer je met zoveel mogelijk innovatieve oplossingen te komen voor het vraagstuk. Op woensdag weeg je voor- en nadelen van de geopperde oplossingen af. Je kiest voor de beste oplossing, en gaat op donderdag een prototype maken. Op vrijdag test je het prototype bij klanten of andere stakeholders. Hierin zijn duidelijk de stappen van de Design Thinking Methode te ontdekken.

De Google Design Sprint: eindelijk een makkelijk proces om te komen tot innovatie! Share on X

stappen-programma-design-sprint

Tips en stappen voor de Design Sprint per dag

Voorbereidingen

De randvoorwaarden voor een succesvolle Google design sprint.

 • Kies een zeer belangrijk vraagstuk binnen je organisatie. Je gaat immers aanzienlijke resources investeren.
 • Zorg dat je iedereen aan boord hebt in je team die nodig is om besluiten te nemen over het vraagstuk. Anders loop je het risico dat het proces wordt vertraagd en het vraagstuk niet wordt opgelost in een week.
 • Wijs iemand aan die de week faciliteert.
 • Zorg ervoor dat mensen dedicated beschikbaar zijn en werk vanuit één ruimte.
 • Koop voldoende post-its en overig materiaal dat je nodig zou kunnen hebben.

Maandag

Een goed gevoel krijgen bij het gekozen vraagstuk.

 • Bepaal waarom je juist het gekozen vraagstuk induikt en zet een lange termijn ambitie neer. Waar wil je over een jaar of vijf jaar staan m.b.t. het gekozen vraagstuk?
 • Maak een visueel overzicht van het vraagstuk. Breng relevante klanten en andere stakeholders in kaart en laat zien hoe klanten nu interactie hebben met het product of de dienst.
 • Interview experts rond het vraagstuk. Experts zitten deels in het team maar betrek ook experts van buiten het team of buiten de organisatie. Je kunt je doel en het visuele overzicht aanpassen wanneer nieuwe inzichten zich voordoen.
 • Geef iedereen voldoende post-its en schrijf kansen op die je ziet voor het product of de dienst. Stem aan het eind van de dag op de beste ideeën.

Dinsdag

Op maandag staat begrip van het probleem centraal, op dinsdag wordt gefocust op oplossingen

 • Onderzoek hoe andere organisaties het vraagstuk aanpakken.
 • Verdeel het visuele overzicht van maandag in onafhankelijke brokken over het team. Gebruik een vier-stappen-schets om tot een nieuwe oplossing te komen voor jouw onderdeel van het vraagstuk.
 • Nodig klanten uit voor vrijdag.

Woensdag

Alle op dinsdag gegenereerde oplossingen worden beoordeeld op woensdag. De ideeën met het meeste impact op de lange termijn doelstelling worden geselecteerd.

 • Presenteer alle ideeën van dinsdag. Laat het team stickers plakken bij de beste oplossingen.
 • Als iedereen een keuze heeft gemaakt krijgt “de beslisser” binnen het team de mogelijkheid de drie beste ideeën te selecteren.
 • Van de drie geselecteerde ideeën zal een prototype gemaakt worden.
 • Bepaald of de geselecteerde ideeën verenigd kunnen worden in één prototype of dat er meerdere prototypes moeten komen.
 • Maak een storyboard voor jouw product of dienst waarbij je de bestaande  schetsen kunt gebruiken.

Donderdag

Op donderdag wordt een prototype gemaakt op basis van het storyboard van de woensdag.

 • Maak een prototype. Zorg ervoor dat er samenhang is in het prototype als je het team aan verschillende onderdelen van het prototype laat werken.
 • Ga met het hele team van voor tot achter door het prototype heen om te kijken of er nog fouten in zitten.
 • Wijs een interviewer aan die op vrijdag de klanten ondervraagt. Deze persoon bereidt dit voor op donderdag.
 • Herinner klanten dat zij vrijdag moeten komen. Zorg ervoor dat je hen op een of andere manier beloont voor hun bijdrage.

Vrijdag

Het moment van de waarheid. Op vrijdag test je je prototype bij klanten, zodat je hun primaire reactie kunt zien.

 • Werk met twee kamers op vrijdag. Een interview kamer en een kamer waar het design sprint team zit. Zo wordt een klant niet afgeleid.
 • Doe vijf interviews. Start met een aantal vragen over het onderwerp om op te warmen. Introduceer dan het prototype. Bekijk hoe de klant interacteert met het prototype. Vraag aan het eind of de klant kort de belangrijkste bevindingen kan noemen.
 • Noteer positieve en negatieve observaties op een whiteboard met het sprint team. Zoek aan het einde van de dag naar patronen.
 • Bepaal met het Google design sprint team wat vervolgstappen zijn na deze sprint. Noteer de acties en je sprint is klaar!

Ben je nieuwsgierig geworden en wil je eens een Google Design Sprint doen in de praktijk? Wij begeleiden regelmatig Sprints en dragen onze kennis graag over. Neem contact met ons op en dan bespreken we de mogelijkheden.

Lees ook:

Follow by Email
LinkedIn
Whatsapp