MENU CLOSE
brainwriting-methode-uitleg-voor-online-en-offline2

Brainwriting methode: uitleg bij deze brainstorm-techniek [online & offline]

In dit blog gaan we in op de brainwriting methode als brainstormtechniek. We laten je zien waarom het waardevol is, hoe het werkt, en hoe je zowel offline als online gebruik kunt maken van brainwriting.

Gegijzelde creativiteit

Ons creatieve brein zat tijdens Covid in een lockdown, aldus Frans van Houten, CEO van Philips in het Financieel Dagblad.

Hij wees vooral naar het thuiswerken. Het gebrek aan sociale interactie zou creatieve ontwikkeling en innovatie ernstig in de weg zitten.

Toch blijkt uit veel onderzoek dat mensen juist creatiever zijn als ze zich kunnen afzonderen.

Ook interessant: over hoe creativiteit en Design Thinking tot innovatie leiden

Het is namelijk een hardnekkig misverstand dat de beste ideeën tot stand komen in sociale interactie. Sterker nog al jaren weten we dat in klassieke brainstormsessies, innovatieve gedachten naar de achtergrond verdwijnen. Mensen conformeren zich nu eenmaal makkelijk aan een groep. Als de groep eenmaal enthousiast is over een bepaalde denkrichting wordt het steeds lastiger om daar een afwijkend idee tegenover te zetten.

In goed georganiseerde brainstormsessies gelden dan ook regels. Zogeheten idee stoppers als ‘dat hebben we al gedaan’, ‘dat werkt toch niet’ en ‘dat is te duur’ zijn verboden. Toch werken dit soort regels maar ten dele want niet-verbale idee stoppers (op de telefoon kijken, achterover hangen, afkeurende blikken) laten zich vaak minder goed reguleren.

In dit blog kun je meer ideeën opdoen voor brainstorm methoden

Wat is Brainwriting?

De laatste jaren wordt echter vooral ingezet op brainwriting als techniek. Bij brainwriting worden ideeën niet uitgesproken, maar in stilte opgeschreven en daarna pas met de groep gedeeld.

De kwaliteit van de ideeën gaat daarmee omhoog omdat er meer ruimte is voor individuele creativiteit. Het werken in stilte zou bovendien sterk bevorderlijk zijn voor meer introverte mensen (zie ook het boek Stilte van Susan Cain). Daarnaast is de activiteit van schrijven en schetsen bevorderlijk voor het creatieve proces. Sommige ideeën laten zich beter in beelden dan woorden uitdrukken. Tot slot wordt zo ook het denken door te maken (Raijmakers, Arets, 2015) geactiveerd. Door de activiteit van het maken en creëren ontstaan weer nieuwe ideeën.

brainwriting methode uitleg voor online en offline

Online brainwriting, hoe werkt dat?

Juist tijdens Covid hebben velen het ‘brainwriting’ ontdekt. Veel teams hebben geëxperimenteerd met  online tools als Mural, Miro of een Jamboard  waarbij online snel ideeën met elkaar gedeeld kunnen worden. Deze tools staan vooral ook visuele vormen van ideecreatie toe, waarbij je eenvoudig kunt schetsen of moodboards kunt maken. Mural laat de deelnemers bovendien participeren onder creatieve avatars. Dat kan sterk bijdragen aan het creatieve proces omdat bestaande hiërarchieën doorbroken worden. “Wie weet immers of zijn baas opereert onder purple unicorn?”

Groepsconformatie voorkomen bij brainwriting

Toch geldt ook hier dar er snel groepsdruk kan ontstaan. De snelle denkers plakken het ene geeltje na het andere. Dat kan stressvol werken. Juist doordat ideeën meteen zichtbaar zijn, ontstaat ook hier snel groepsconformatie. Ook bij online brainwriting is het slim om eerst in afzondering te werken en daarna gestructureerd gezamenlijk de ideeën te bespreken. Een goede facilitator kan daarbij helpen.

Hoe verhoudt brainwriting zich tot Design Thinking?

Design Thinking is een mensgerichte werkwijze waarmee je voor complexe vraagstukken (ook wel: wicked problems) innovatieve oplossingen kunt bedenken en toetsen. Veelal doorloopt een Design Thinking proces verschillende fases. Je start met verdiepen in het probleem en de mensen die hierbij betrokken zijn. Als je probleem scherp is gedefinieerd ga je door creatieve fases heen waarbij je mogelijke oplossingen bedenkt voor het probleem, en de beste oplossing(en) tot leven roept in een prototype.  Door steeds te divergeren en convergeren (zie ook: double diamond) maak je creativiteit concreet en productief. Brainwriting is een techniek die je perfect kunt toepassen binnen het creatieve Design Thinking proces of bijvoorbeeld een Design Sprint.

Heb je het gevoel dat je nog veel meer wilt weten over creatieve processen? Bekijk dan onze interactieve Design Thinking training of workshop en ervaar de kracht van Design Thinking zelf aan de hand van voorbeelden en praktijkcases!

Lees ook:

Follow by Email
LinkedIn
Whatsapp