MENU CLOSE
Empathy map template voorbeeld en uitleg

Empathy map: wat is het en hoe maak ik een empathy map? [TEMPLATE]

Op deze pagina gaan we in op de empathy map. We behandelen de volgende onderwerpen:

Wat is een empathy map?

Een empathy map is een eenvoudige visualisatie van de gedachtes, gevoelens, en gedragingen van een gebruiker. Je kunt een empathy map inzetten om gebruikers van jouw product of dienst te doorgronden. Het maken van een empathy map is een exercitie die je dwingt om je in te leven in de wereld van jouw gebruikers. Daarmee dwingt het je dus letterlijk tot het opbrengen van empathie.

Het is zowel mogelijk een empathy map te maken voor één gebruiker als voor een groep van gebruikers. Een map voor één gebruiker is meestal gebaseerd op een interview met of observatie van het individu. Een map voor een groep van gebruikers kun je maken door verschillende individuele maps te aggregeren, of door informatie verkregen uit vragenlijsten of andere studies te gebruiken.

Waarom zet je een empathy map in in een Design Thinking proces?

Design Thinking is een werkwijze waarmee je innovatieve oplossingen ontwikkelt voor complexe problemen (ook wel: wicked problems). Design Thinking kenmerkt zich door een mensgerichte aanpak door niet alleen te kijken naar wat technisch mogelijk is, maar vooral te kijken naar wat vanuit gebruikers wenselijk is.

Het ontwikkelen van echte oplossingen lukt alleen wanneer je gebruikers van jouw product of dienst en de daadwerkelijke problemen die zij ervaren goed begrijpt. Het maken van empathy maps voor verschillende betrokkenen zorgt daarom voor een goed startpunt van een design thinking traject.

Andere kenmerkende eigenschappen van aanpak met Design Thinking zijn uitvoerige aandacht voor het creatieve proces waardoor je tot nieuwe ideeën komt, en het laagdrempelig uitwerken en testen van ideeën met prototypes waardoor je snel en goedkoop feedback verzamelt op vernieuwende oplossingen.

Waarom is een empathy map waardevol?

Er zijn al verschillende voordelen van empathy maps voorbij gekomen. Door de wereld door de ogen van een gebruiker te bekijken zul je problemen beter begrijpen en zullen jouw oplossingsrichtingen minder vaak de plank misslaan.

De voordelen van een empathy map:

  • In één oogopslag gedachtes, gevoelens, en gedragingen van een gebruikersgroep zien
  • De maps zijn snel, laagdrempelig, en goedkoop in gebruik
  • Het kan een mooie manier zijn om uitgebreider gebruikersonderzoek samen te vatten tot kernpunten
  • Je ontwikkelt een gedeeld begrip over gebruikers met jouw team, waardoor samenwerking vervolgens makkelijker gaat

Empathy map template

Bovenstaand template is te downloaden door op de afbeelding te klikken. Het template is gemaakt op A1 formaat zodat je het kunt printen en invullen.

Empathy map maken in 4 stappen

We zullen nu het proces toelichten dat wij gebruiken als we werken met bovenstaand empathy map template. We zullen een aantal stappen doorlopen.

  • Stap 1: stel een doel en kaders

Denk voordat je start met de oefening altijd na over wat je wilt bereiken met het opstellen van de empathy map, het is immers een middel en geen doel op zich. Zet je de empathy map in om een interview uit te werken? Of gebruik je het om verzamelde informatie overzichtelijk weer te geven? Of wil je je team op één lijn krijgen?

Kader vervolgens wat je precies gaat mappen. Gaat het om een individuele gebruiker of om een groep? Of maak je maps voor verschillende typen gebruikers? Door dit helder vast te stellen voorkom je rommelige overzichten waarin dingen door elkaar gaan lopen.

  • Stap 2: raap alle beschikbare informatie bij elkaar

Je maakt een empathy map altijd op basis van verzamelde informatie (en dus niet op basis van je eigen onderbuikgevoelens). Een empathy map wordt veelal gemaakt op basis van interviews, vragenlijsten, observatie-studies, of bijvoorbeeld dagboeken. Als je alle beschikbare informatie hebt geïdentificeerd kun je aan de slag.

  • Stap 3: ga aan de slag met post-its

Als je alleen bent kun je simpelweg aan de slag met de beschikbare informatie. Het maken van een empathy map is geen lineair proces en als je informatie tegenkomt die van belang is om op het template op te nemen dan kun je dat direct doen door een post-it toe te voegen.

Als je in teamverband werkt is het van belang dat iedereen eerst voor zich nadenkt. Iedereen schrijft dus eigen post-its. Pas als iedereen klaar is worden de individuele analyses samengebracht door post-its te clusteren en prioriteren. Zo zorg je ervoor dat het hele team de moeite neemt zich in te leven in de gebruiker. Bovendien kom je tot meer en robustere inzichten op deze manier.

  • Stap 4: een continu en uniek proces

Het maken van een empathy map is nooit klaar. Je bent misschien op punten gekomen die je nog verder uit wilt zoeken? Of doet er zich nieuwe informatie voor later in het ontwerpproces? De map kan altijd nog aangepast worden. Bovendien is iedere context uniek en kan het zo zijn dat je graag een zelfbedachte extra ruimte opneemt in het template. Die vrijheid heb je uiteraard en moedigen wij alleen maar aan.

Een handig handvat voor human-centered design

Een empathy map is dus een simpel maar nuttig handvat voor individuen en teams die oplossingen ontwerpen voor gebruikers. Je wordt gedwongen je in te leven in jouw gebruiker(s) waardoor je effectiever innoveert.

Wil jij nog meer leren over hoe je mensgericht én effectief innoveren met Design Thinking? Wij verzorgen workshops en een design thinking training. Zo kun je de kracht van Design Thinking zelf ervaren aan de hand van meer theorie, voorbeelden en praktijkcases. We delen ons enthousiasme graag met je. Je kunt ook altijd even bellen of mailen als je aan de slag wilt.

Lees ook:


Follow by Email
LinkedIn
Whatsapp